De door mij gevolgde opleiding coachopleiding Dog Assisted Coaching (‘coachen met honden’) wordt gegeven op Hbo-niveau en is een volledige, complete coach-opleiding. Aangemerkt als post-Hbo opleiding. De opleiding is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van het Registerplein in de categorie ‘deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners’, GHO, GGZ-Agogen, maatschappelijk werk en sociaal agogen. Accreditatienummer: ID296068

Dog Assisted Coaching is een ‘client-centered’ en ervaringsgerichte methode van coachen waarbij met de hond wordt samengewerkt. De achterliggende methodiek is gebaseerd op psychologische uitgangspunten van Rogers. De werkwijze is holistisch (lichaam, psyche, intuïtie) en de technieken -die mens, natuur en hond in diens eigen unieke waardigheid en eigenheid respecteren- komen voort uit counseling, mindfulness, oplossingsgericht werken en haptonomie. Tevens wordt gebruik gemaakt van visualisatietechnieken, meditatie- en ontspanningsoefeningen en creatieve / spelactiviteiten. Het werken in en met natuur maakt onderdeel uit van deze opleiding/vorm van coaching. De relatie die mensen kunnen aangaan met natuur en de bewustwording van deze ervaringen nemen een expliciete plek in.

In samenwerking met de hond stimuleert de coach de cliënt om zijn eigen oplossing te vinden zodat er groei en ontwikkeling mogelijk is. Coachen met honden doet vooral een beroep op persoonlijk voelen en ervaren, reflecteren en experimenteren. Uitgangspunt is dat de cliënt de oplossing voor zijn (hulp)vragen zelf in zich heeft. De nadruk ligt op vermogens, op kracht en niet op zwakheden. De cliënt leert over zichzelf (en anderen) door activiteiten met de hond uit te voeren en daarna gedachten, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken met behulp van de coach.

Voor wat betreft kwaliteitseisen ten aanzien van het welzijn van dieren, i.c. de honden, voldoet het gecertificeerde team (coach en hond) aan de kwaliteitseisen van de ESAAT en is AKR geaccrediteerd. Het team voldoet aan eisen die worden gesteld qua kennis en praktijk om op een voor mens en dier veilige manier interventies te kunnen uitvoeren. Uiteraard staan kennis en deskundigheid op het gebied van hondengedrag ook centraal in de opleiding.

​Bron tekst: Pets4care