Op de peuterschool of het dagverblijf wordt het bijzondere gedrag van je kind al benoemd… Je komt ineens terecht bij logopedie, “want zijn/haar taal is misschien niet goed ontwikkeld” of bij een fysio omdat de motoriek niet lekker loopt ….letterlijk….. De taal zelf noch de beentjes zijn het probleem, de “voorwaarde voor taal is niet aanwezig”…. Het is een algehele ontwikkelingsproblematiek. Nog geen twee weken in groep 1 en je wordt al op het matje bij de juf geroepen…..”Uw kind is heel anders dan alle andere kinderen…..”. en voor je het weet wordt er op je kind een batterij testen losgelaten en worden er allerlei dingen geroepen en gesuggereerd. Op een goed moment zit je dan in de stoel bij een kinderpsychiater.

Er begint een periode van verdriet….. teleurstelling, bezorgdheid, angst en ook echt een stuk verwerking (rouw), je moet als ware het afscheid nemen van dat kind dat jij zelf aanvankelijk ‘in gedachten had’ en niemand kan je vertellen of het op een dag wel goedkomt of hoe het zich zal ontwikkelen. Je zult moeten leren omgaan met die onzekerheid. Naast dat er praktische dingen geregeld moeten worden (een indicatie, therapieën, speciale scholing), komen uiteraard de extreem lastige buien van je kind, de uitdagende opvoeding, iedereen om je heen die er ‘wat van vindt’….. de spanningen in het gezin kunnen oplopen en je relatie kan onder druk komen te staan.

Een ‘kind met speciale behoeften’ kan zo behoorlijk “absorberend” zijn; voor je gezin, voor je relatie èn voor jezelf. Soms zodanig dat je op allerlei fronten vast komt te zitten. Heb jij een kind met (vermoeden van) een diagnose in het autisme-spectrum en zoek je een stuk coaching/begeleiding om de verbinding met jezelf en de wereld om je heen onder de loep te nemen, zodat je van daaruit je kind, het gezin en die wereld wat steviger en zelfbewuster het hoofd kunnen bieden? 

Uit je hoofd, naar je gevoel.                                                                                                                                                De regie (terug-) pakken in de opvoeding.                                                                                                        Autismevriendelijk opvoeden: orde, structuur en voorspelbaarheid.                                                                            Loslaten van verwachtingen, het IS zoals het IS.

Ik bied je een uitweg naar meer rust!